کارگاه‌های تخصصی

هرساله جنب کنفرانس برنامه های آموزشی جهت بهره برداری دانشجویان، محققان و فعالان صنعت در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری برگزار می گردد.
رویکرد این کارگاههای آموزشی انتخاب موضوعات جدید روز و موضوعات کاربردی مرتبط با مدیریت فناوری و نوآوری در دنیا است.

این کارگاه‌ها از سال 2020 به دلیل شرایط پاندمی کرونا بر بستر فضای مجازی برگزار می گردد و به دلیل برنامه ریزی جهت عدم تداخل با کنفرانس در روزهای قبل از کفرانس به مدت 4 روز و از ایتدای هفته به صورت صبح و بعد از ظهر (9-12 و 14-17)، مجموعا 8 کارگاه که با حضور مدرسان ایرانی داخل و خارج کشور برگزار می‌شود.توسعه بازار محصولات از مسیر همکاری‌های فناورانه، تجربه کشورهای حاشیه خلیج فارس، از رویا تا واقعیت

حمید علی بیکیمدیر عملیات BVenture عمان – استراتزیست انتقال فناوری ، کارشناسی ارشد از دانشگاه یزد


شنبه 13 آذر 1400 | ساعت 9-12


مشاهده کارگاه
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/حمید-علی-بیکی.jpg


پیاده سازی مدل اهداف و نتایج کلیدی در کسب و کار(OKR)

الهه حصیریمشاور و مدرس در حوزه OKR و BI،فارغ التحصیل MBA از دانشگاه صنعتی امیرکبیر


شنبه 13 آذر 1400 | ساعت 14:00 الی 17:00


مشاهده کارگاه
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/الهه-حصیری.jpg


مقدمه ای بر سیستم های نوآوری و گذارپایدار

بهبود برقعیپژوهشگر موسسه تحقیقاتی RISE، مدیریت صنعتی گرایش سامانه‌های نوآوری و مدیریت فناوری از دانشگاه لینشوپینگ سوئد


یکشنبه ۱۴ آذر 1400 | ساعت ۱۰ تا ۱۳


مشاهده کارگاه
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/بهبود-برقعی.jpg


اقتصاد پلتفرمی: فرصت ها و ریسک ها برای کسب و کار و سیاستگذاری

عاطفه رمضانخانیمشاور ارشد – استراتژی و طراحی کسب وکار در Monitor Deloitte


یکشنبه 14 آذر 1400 | ساعت ۱۵:۳۰-۱۸:۳۰


مشاهده کارگاه
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/ateferamezankhani.jpg


گزارش اقلیت؛ تحلیل نوآوری‌های فناورانه

مسعود زمانیمعاون نوآوری و توسعه زیست بوم دیجیتال هلدینگ فناپ، کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر


دوشنبه 15 آذر 1400 | ساعت 9-12


مشاهده کارگاه
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/مسعود-زمانی-2.jpg


خلق هم‌آوایی در سرمایه‌های انسانی

نازلی ابراهیمیمربی توسعه‌ی توانمندی‌های حرفه‌ای، فارغ التحصیل MBA از دانشگاه UM مالزی


دوشنبه 15 آذر 1400 | ساعت 14-17


مشاهده کارگاه
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/نازلی-ابراهیمی.jpg


ارزیابی فناوری: طراحیِ مسئولانه

نرگس نراقیپژوهشگر سیاست فناوری، کاندید دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی


سه شنبه 16 آذر 1400 | ساعت 9-12


مشاهده کارگاه
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/نرگس-نراقی.jpg


نوآوری باز در دوران پسا کرونا

Jordi Ràfols Fernándezبنیانگذار INNOGET


سه‌شنبه ۱۶ آذر 1400 |  ساعت 16 تا 17:30


مشاهده کارگاه
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/Jordi-Rafols-Fernandez.jpg