مهلت ارسال مقالات


30 مهرماه ۱۳۹۹
مکان برگزاری : صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

جهت دانلود فایل فرمت مقالات فارسی اینجا را کلیک نمایید.

جهت دانلود فایل فرمت موردنگاری ها اینجا را کلیک کنید.

مقالات خود را با توجه به فایل فرمت ارائه شده به آدرس ایمیل درج شده در ذیل این پیام ارسال نمایید.

هزینه ثبت نام در کنفرانس :
هزینه ثبت نام آزاد ٣٠٠/٠٠٠ تومان
هزینه ثبت نام دانشجویی ١۵٠/٠٠٠ تومان

در صورت ثبت نام دانشجویی تصویر کارت دانشجویی خود را به آدرس ایمیل درج شده در ذیل این پیام ارسال نمایید.

آدرس ایمیل : IRAMOT2020@gmail.com