برنامه زمانبندی کنفرانس 1400

  • چهارشنبه 17 آذر
  • پنجشنبه 18 آذر

8:40-8:50 | سخنرانی رئیس کنفرانس

آقای دکتر منوچهر منطقی


8:50-9:00 | خوشامدگویی مسئولین پارک/ وزارت

آقای دکتر سید فرهنگ فصیحی


9:00-9:10 | سخنرانی رئیس انجمن

آقای دکتر سروش قاضی نوری


9:15-9:35 | سخنران کلیدی

دکتر علی اصغر پورمند | موضوع سخنرانی: ثروت‌آفرینی از طریق ایجاد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مقیاس؛ تجربه میدکو


9:40-10:00 | سخنران کلیدی

دکتر سپهر قاضی نوری | موضوع سخنرانی: بوم مرز نوآوری بجای بوم سازگان نوآوری


10:00-10:30 | استراحت و شبکه سازی


10:30-12:00 | نشست تخصصی

خودرو | موضوع مورد بررسی: نقش فناوری های مبتنی بر سیستم عامل در توسعه خودروهای هوشمند


12:00-13:00 | ناهار/ نماز و شبکه سازی


13:05-13:25 | سخنران کلیدی

دکتر تیس هانس | موضوع مورد بررسی: اقتصاد بنیادی


13:30-15:00 | نشست تخصصی

نفت | موضوع مورد بررسی: پنجره فرصت نوآوری؛ سودآوری و رقابت پذیری در محیط پرتلاطم صنعت نفت ایران


15:05 – 15:25 | سخنران کلیدی

دکتر عمر هیزیروغلو | موضوع مورد بررسی: نقش نظام مالکیت فکری در گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر شواهدی از کشور ترکیه


15:25 – 15:45 | استراحت و شبکه سازی


15:45 – 17:15 | نشست تخصصی

همکاری ایران – چین | موضوع مورد بررسی: همکاری‌های‌ فناورانه ایران و چین، مسیر پیموده شده، مسیر پیش‌رو


17:15 – 17:35 | ارایه مقاله

دکتر مهدی خالقی | موضوع مورد بررسی: بررسی اثرات درجه چندپارچگی معماری سامانه بر اکتساب دانش طراحی توسط بنگاه­های یکپارچه ­ساز سامانه متأخر


17:40 – 18:00 | ارایه مقاله

خانم میترا صمدی | موضوع مورد بررسی: تفاوت شرکت‌های دانش­ بنیان صادراتی و شرکت­‌های دانش ­بنیان غیر صادراتی؛ رویکرد تحلیل توانمندی­‌ها


18:00 – 18:20 | استراحت و شبکه سازی


18:30 – 20:00 | نشست تخصصی

صادرات دانش بنیان | موضوع مورد بررسی: رشد اقتصاد دانش‌بنیان در گرو توسعه صادرات دانش‌بنیان


20:00-20:15 | جمع بندی روز اول توسط مجری

آقای دکتر نیلفروشان

8:20 – 10:00 | نشست تخصصی

لوازم خانگی | موضوع مورد بررسی: چالش های توسعه نوآوری و فناوری در صنعت لوازم خانگی


10:00-10:30 | استراحت و شبکه سازی


10:30 -12:00 | نشست تخصصی

فناپ پلاس | موضوع مورد بررسی: نسل لبه: دیجیتال های مادرزاد


12:00 -13:00 | ناهار و شبکه سازی


13:00-13:20 | سخنرانی کلیدی

مهندس کیوان جامه بزرگ | موضوع سخنرانی: رهیافت‌گزینی برای رشد نمایی


13:25 – 13:45 | سخنرانی کلیدی

دکتر حسین سلاح ورزی | موضوع سخنرانی: سیاست ها و قوانین کارآفرینی، مانع زدایی یا مانع تراشی در مسیر اقتصاد دانش بنیان


13:50 – 15:20 | نشست تخصصی

معدن | موضوع مورد بررسی: جای خالی طراحی بومی، بازیگران بزرگ و Total Solutionner ها در اکوسیستم نوآوری معدن و صنایع معدنی ایران


15:20 – 15:40 | استراحت و شبکه سازی


15:40 – 16:00 | سخنران کلیدی

دکتر نسیم توکل | موضوع مورد بررسی: از خدمت به فناوری تا فناوریِ در خدمت


16:05 – 16:25 | ارائه مورد نگاری

سهراب آقازاده | موضوع مورد بررسی: هوشمندی فناورانه در عمل (تجربه زیسته شرکت پتروشیمی نوری)


16:25 – 16:45 | ارائه مورد نگاری

سجاد شکرچیان | موضوع مورد بررسی: تطور معیارهای ارزیابی و کارگزاران ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان


16:45 – 17:05 | ارائه مورد نگاری

امیرحسین دکتران | موضوع مورد بررسی: انتقال فناوری پمپ هیدرولیک فرمان در شرکت خدمات مهندسی سازه های هیدرولیک با رویکرد ” مرغ همسایه غاز است”


17:15 – 17:35 | نشست تخصصی

فولاد | موضوع مورد بررسی: فرارسی فناورانه از منظر رویکرد گذارهای پایدار صنعت فولاد ایران و سوئد


18:40 – 18:55 | استراحت و شبکه سازی


19:00 – 19:30 | سخنران کلیدی

پروفسور آلبرتو دیمینین | موضوع مورد بررسی: موضوعات تحقیقات موجود در زمینه رشد اقتصادی دانش بنیان


19:30 – 20:00 | سخنران کلیدی (اختتامیه)

دکتر محمد رضا آراستی | موضوع مورد بررسی: “دانش یا تکنولوژی؟ عامل اصلی بهبود عملکرد مالی و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها کدام است؟


20:05 – 20:15 | تجلیل از پایان نامه برتر – مقاله برتر – پنل برتر

دکتر هادی نیلفروشان


2:15 – 20:30 | اختتامیه (ارائه گزارش از کنفرانس)

میترا امین لو