اعضای کمیته داوران

 • احمد اختیارزاده
 • حمید اسماعیل زاده
 • مسعود افشاری مفرد
 • شعبان الهی
 • امیر حسام بهروز
 • علی بی تعب
 • مهدی پاکزاد
 • اشرف السادات پسندیده
 • شیوا تاتینا
 • پیمان حاجی زاده
 • مجید حسنی پارسا
 • نسرین دسترنج
 • آرنوش شاکری
 • علیرضا صابر فرد
 • مصطفی صفدری رنجبر
 • پریسا علیزاده
 • کیارش فرتاش
 • روح الله قدیری
 • سحر کوثری
 • احمد موسایی
 • آیدا مهاجری
 • ناصر نوروزی
 • جواد وزیری
 • فاطمه هشدار