پروفسور پاتاراپونگ اینتراکومنرد

Policy Supporting Innovation and Technology Upgrading in Firms: East Asian Experiences
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/05/Prof-Patarapong-Intarakumnerd-160x160.jpg

پروفسور پاتاراپونگ، در حال حاضر استاد تمام در موسسه ملی مطالعات راهبری (GRIPS)، توکیو، ژاپن می­باشند. ایشان در زمینه آموزش در دوره های ارشد و دکتری و مشاوره و راهنمایی در حوزه های تحقیقاتی اقتصاد نوآوری و سیاست های نوآوری فعال می باشند. پروفسور پاتاراپونگ کمک سردبیر ژورنال آسیایی نوآوری فناوری و عضو هیئت تحریریه ژورنال بین المللی فناوری و جهانی سازی، نوآوری و توسعه و ژورنال آفریقایی علم، فن آوری، نوآوری و توسعه است. یکی از اعضای موسس شبکه آسیایی اقتصاد نوآوری، یادگیری و رقابت پذیری سیستم های پیچیده (آسیالیکس) است که که شاخه آسیایی شبکه جهانی گلوبلیکس می­باشد. ایشان مشاوره پروژه های تحقیقاتی مجموعه های بزرگی همچون بانک جهانی، یونسکو، یونیدو، OECD، آنکتاد و … را بر عهده داشته است.


مباحث بررسی شده در این سخنرانی

7 شهریور 1396

 • Objective of Policies in the Context of Late-comer Countries
 • Catching up Process of Latecomers: Reverse Learning
 • Priorities Setting
 • Horizontal Priorities
 • Vertical Priorities: Taiwan Example
 • Supply-side vs. Demand-side STI Policies
 • Supply-side vs. Demand-side Policies
 • Innovation policy instruments
 • Demand-side policy instruments
 • Direct and indirect incentives for business R&D
 • Life Cycle of New-technology-based Firms and Government Supports
 • Seed Money: Singapore
 • Innovation Financing: Experiences of Taiwan, Singapore, Malaysia, Thailand
 • Non-financial Instruments: Evolution of Roles of Public Research Institutes
 • Local Industrial Public Research Institutes in Japan in 1912

دانلود فایل ارائه

دانلود ویدیو – حجم: 38 مگابایت – 25 دقیقه