عنوان سخنرانی
17 آذر سال 1395
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Prof.-Lucia-Toniolo--160x160.jpg

پروفسور لوسیا تونیولو

استاد تمام علم و فناوری مواد در دانشگاه پلی تکنیک میلان، دانشیار پیشین علم و فناوری مواد، پژوهشگر ارشد شورای ملی موسسه پژوهشی در زمینه حفاظت و تعیین ارزش میراث فرهنگی (ICVBC) در میلان، فلورانس و رم، عضو شورای بین المللی موزه – ایتالیا (ICOM)، عضور انجمن شیمی ایتالیا (SCI) و رئیس بخش “شیمی محیط زیست و میراث فرهنگی”، عضو انجمن باستانشناسی ایتالیا (AIAr) است. از سال 2010، بعنوان رئیس مرکز میراث فرهنگی دانشگاه پلی تکنیک میلان منصوب شده است. از سال 2006 در سمت مشاور علمی مواد و روش های آزمایشگاهی در زمینه میراث فرهنگی گروه شیمی، مواد و مهندسی مواد فعالیت می نماید.

تخصص

شیمی، باستانشناسی، میراث فرهنگی، متخصص علم و فناوری در زمینه مهندسی مواد.