عنوان سخنرانی
17 آذر سال 1395
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Prof.-Danilo-Porro-6th-International-10th-National-Conference-On-Management-Of-Technology-160x160.jpg

پروفسور دانیلو پرو

 مسئول مرکز زیست‌فناوری Biotechnicum Bicocca، سردبیر مجلات مختلف زیست‌فناوری، عضو پانل زیست‌فناوری اتحادیه اروپا و ارزیاب مراکز مختلف تحقیقاتی اروپا، عضو هیئت اجرایی فدراسیون اروپایی زیست‌فناوری و عضو کمیته‌های مختلف مربوط به توسعه زیست‌فناوری صنعتی در ایتالیا و اعم فعالیت‌های ایشان در صنایعی مانند دارویی، شیمیایی، غذایی و زیست محیطی می‌باشد.

تخصص

تحقیق و توسعه در میکروبیولوژی کاربردی و زیست‌فناوری.