کارگاه اقتصاد پلتفرمی: فرصت‌ها و ریسک‌ها برای کسب‌وکار و سیاست‌گذاری

1400-09-15 0
-پلتفرمی.jpg

چهارمین کارگاه تخصصی با عنوان «اقتصاد پلتفرمی: فرصت‌ها و ریسک‌ها برای کسب‌وکار و سیاست‌گذاری» توسط دکتر عاطفه رمضان‌خانی مشاور ارشد گروه استراتژی شرکت مشاوره Monitor Deloitte در تاریخ 14 آذرماه برگزار شد. این کارگاه به صورت تعاملی اداره و مطالب در قالب سه بخش اصلی اقتصاد و مدل‌های کسب‌وکار پلتفرمی، پلتفرم¬های نوآوری، و خلق ارزش اجتماعی توسط پلتفرم‌ها ارائه گردید.
ذیل بخش اول مفهوم پلتفرم با تبیین ویژگی‌های سه‌گانه آن تعریف شد. پلتفرم‌ها، مدل‌های کسب‌وکاری تعریف شدند که روابط و معاملات شبکه بزرگی از کاربران اعم از فروشندگان و خریداران، میزبان‌ها و مهمان‌ها، رانندگان و مسافران و … را تسهیل می-نمایند. همچنین با ارائه مثال‌های متنوع داخلی و خارجی، انواع اصلی مدل‌های کسب‌وکار پلتفرمی، لزوم حرکت از مدل‌های کسب وکار سنتی به پلتفرمی برای افزایش صرفه به مقیاس‌ها و رشد، نحوه ارزش‌آفرینی، چالش‌ها و مزیت رقابتی مدل‌های کسب-وکار پلتفرمی تشریح گردید. به طور کلی در این بخش بیان شد که ارزش‌آفرینی در مدل‌های کسب‌وکار پلتفرمی بر خلاف سنتی که بر اساس فروش محصول یا خدمت بوده، مبتنی بر ارائه بستر برقراری ارتباط متقابل میان گروه‌های ذینفعان متعدد است.
در بخش دوم، پلتفرم‌های نوآوری چارچوب فناورانه‌ای تعریف شدند که سایر ذینفعان می‌توانند از آن در جهت ارائه محصول یا خدمت استفاده نموده و روابط برد-برد-برد ایجاد کنند. به عبارت دیگر، این پلتفرم‌ها شبکه‌ای از شرکت‌ها هستند که از طریق جریان داده‌ها، سرمایه، خدمات و … به هم مرتبط شده و الگوهایی از رقابت و همکاری، هم‌تکاملی و سازماندهی حول هدف رفع نیازهای مشتریان از خود نشان می‌دهند. بر این اساس، به اکوسیستم نوآوری به عنوان توانمندساز آن‌ها اشاره شد. در ادامه مباحث بخش دوم، نوآوری‌های دیجیتالی و رویکردهای استفاده از آن در کسب‌وکارها شرح داده شد.
در آخرین بخش به ارزش‌آفرینی اجتماعی در پلتفرم‌های بازار جامعه‌محور و لزوم تغییر دیدگاه‌های ارزش‌آفرینی اقتصادی صرف به سبب بروز چالش‌های بزرگ جهانی و تحقق اهداف توسعه پایدار پرداخته شد. در پایان نحوه ارزش‌آفرینی اجتماعی در چند پلتفرم واقعی حوزه امنیت غذا و دفع پسماند بررسی شده و به چالش مقیاس‌پذیری و رشد این دسته از پلتفرم¬ها به سبب قدرتمند نبودن ذینفعان و ضرورت وجود کاتالیزور و سازوکار مداخله¬گر دولتی و خصوصی اشاره شد.


ارسال دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند