ورود به کنفرانس آنلاین

نام کاربری موبایل بدون صفر – رمز عبور چهار رقم آخر موبایل.

درصورتی که دچار مشکل شدید با شماره پشتیبان، 02191026614 تماس بگیرید.

دانلود برنامه کامل کنفرانس در قالب فایل pdf
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/برنامه-چهارشنبه-کنفرانس-99.9.12-1200x1698.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/برنامه-پنجشنبه-کنفرانس-99.9.13-1200x1698.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/10/MSRT-REV04-n.png

با ما در ارتباط باشید …

021-88615889
021-89780758
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/ISC-Rev03.png