خبر سخنرانی دکتر پر استنیوس
در اولین روز از چهاردهمین کنفرانس ملی و دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری، دکتر پر استنیوس، مدیرعامل شرکت بین‌المللی مشاوره مدیریت ردال به سخنرانی با عنوان «ورود به مرحله بعدی تعالی، نقش توسعه فناوری و اتحادهای جهانی در دهه‌های آینده» پرداخت.
از نظر دکتر پر استنیوس با وجود اینکه شیوع کووید 19 منجر به ایجاد شرایط عدم اطمینان در دنیا شده است، اما این بحران به سرعت در حال اثرگذاری بر روندهای اقتصادی و فناورانه جهان است، آنها را با تحولات مثبت و منفی مواجه کرده و می‌تواند دنیا و شیوه زندگی افراد را دستخوش تغییر کند. زنجیره تأمین، جهانی‌سازی، نابرابری و نیروی کار از جمله مهم‌ترین روندهای اقتصادی و روباتیک، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و زیست‌فناوری نیز از جمله مهم‌ترین حوزه‌های تأثیرپذیر از شیوع کووید 19 در دنیا هستند.
این سخنرانی با اشاره به موفقیت کسب‌وکارهای نوآورانه و فناورانه‌ در ایران که مشابه کسب‌وکارهای بین‌المللی شکل گرفته و بر اساس نیاز ایران بومی شده‌اند و پیشنهاد سیاست‌هایی جهت توسعه اقتصادی و فناورانه ایران در دوره بحران پایان یافت.

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/پر.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/10/MSRT-REV04-n.png

با ما در ارتباط باشید …

021-88615889
021-89780758
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/ISC-Rev03.png