اولین نشست تخصصی با محوریت بانکداری و با عنوان “حضور صنعت بانک در توسعه اکوسیستم نوآوری” با حصور جمعی از متخصصی و خبرگان حوزه صنعت مالی کشور برگزار شد. اهمیت، ضرورت، چالش ها و راهکارهای حضور بانک ها در اکوسیستم استارتاپی کشور که می تواند هم ممکن است باعث ازای نرخ موفقیت فعالیت های نوآورانه و هم به عنوان مانعی بر سر راه توسعه این کسب و کارها نقش بازی نماید، مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا، آقای دکتر حسام زند حسامی، معاون توسعه اکوسیستم نوآوری و کسب‌وکار دانش‌بنیان گروه عطار، به عنوان دبیر پانل، چالش‌های حمایت‌های مالی و غیرمالی بازیگران بانکی از زیست‌بوم استارتاپی را بیان کرد و چگونگی حضور این بازیگران را مورد بحث قرار دادند.

به عنوان اولین صاحب نظر آقای دکتر عبداللهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با به چالش کشیدن ماهیت فعالیت بانک‌ها و ارتباط آن با زیست‌بوم استارتاپی فرمودند برای ورود به این عرصه، نیاز به تعریف مکانیسم هدفمند و مبتنی بر چارچوبی می‌باشد که بتواند در مقابل ماهیت ریسک‌گریز بانک‌ها بایستد و آنها را به حمایت‌های مادی و گسترش شبکه برای ورود به فضای استارتاپی علاقه‌مند نماید.

آقای مرتضی مقدسیان، به عنوان یکی از پیشگامان و فعالین مشاوره مالی، معتقد بود که اساسًا نوآوری در بنگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های بزرگتر که توان و یاری مقابله با زیرساخت‌های پیچیده و دست و پاگیر را دارند اتفاق می‌افتد و در بسیاری از موارد استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچکتر، قابلیت همگام‌سازی خود با این چالش‌ها را نخواهند داشت. در ادامه ایشان به نوآوران توصیه نمود که به خلق مسیر خود ادامه دهند و منتظر نهادهای قانون‌گذار نباشند.

در ادامه این بحث آقای محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین، موضوع ریست‌بوم نوآوری کشور را مورد سؤال قرار دادند و وضعیت بانکی کشور را در مقایسه با سایر نهادها و بازیگران مطلوب ارزیابی نمودند. اما دستیابی به نظام بانکی نوآور را مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و تهیه برنامه استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی دانستند که در دنیا معمولاً به صورت برنامه‌های 5 ساله تدوین می‌شود.

همچنین آقای ناصر حکیمی، مشاور عالی بانک تجارت، ریسک‌گریزی را مهم‌ترین عامل بازدارنده فعالیت بانک‌ها در این سازوکار دانستند که نیاز به حضور در فضای نوآوری کشور و نیز رصد وضعیت دنیا، می‌تواند به همسوسازی و هم‌زبانی این دو بازیگر زیست‌بوم کمک نماید.

در بخش پایانی برنامه آقای نیما نامداری، مدیرعامل و بنیان‌گذار شرکت بلوط، از بعد متفاوتی به این عدم تجانس نگریستند که عامل بروکراسی، سازوکار اداری و تفکر سنتی، می تواند به عنوان مهم‌ترین عوامل بازدارنده حضور افراد نوآور و توانمند در این زیست‌بوم باشد. به‌عنوان مثال رفت و آمد در چارچوب، لباس فرم درتمام شرکت‌ها، رفتارهای اداری تعصبی و غیره از جمله مواردی هستند که می‌تواند به دافعه‌ای برای تزریق افراد خوش‌فکر و نخبه به این شبکه عمل کنند.

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/پانل-تخصصی.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/10/MSRT-REV04-n.png

با ما در ارتباط باشید …

021-88615889
021-89780758
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/ISC-Rev03.png