سخنرانی کلیدی

سیمونه کورسی

دکتر سیمونه کورسی، مدرس حوزه استراتژی و نوآوری در دانشگاه Loughborough کشور انگلیس، در سخنرانی خود با عنوان “توسعه شراکت‌های تحقیق و توسعه با کشور چین: درس‌آموخته‌های ناشی از برنامه تحت راهبری کشور انگلیس”، به بیان تجربیات و درس‌آموخته‌های خود از این برنامه پرداختند و همکاری میان دانشگاه و صنعت را به عنوان یکی از راه‌های غلبه بر بحران‌های جهانی، به ویژه بحران کووید 19، برشمردند.

ایشان در ادامه سخنرانی خود به تشریح این برنامه پرداختند که با هدف کمک به خلق و توسعه شراکت‌های تحقیق و توسعه میان شرکت‌های کوچک و متوسط کشور انگلیس و سازمان‌های چینی، توسط دانشگاه Lancaster ایده‌پردازی و اجرا شد و توسط دولت انگلیس نیز مورد حمایت مالی قرار گرفت. معرفی شرکای این برنامه، تببین مسیر 3 مرحله‌ای برنامه، شامل بررسی، شتابدهی و همکاری و ویژگی‌های کسب‌وکارهای شرکت‌کننده در این برنامه از دیگر موضوعاتی بود که ارائه گردید.

ارائه دستاوردهای آماری این برنامه، تشریح چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های کوچک و متوسط در مواجهه با بین‌المللی شدن که این برنامه در پی رفع آنها بود و بیان مزایای این برنامه از سایر مسائلی بود که کورسی در انتهای سخنرانی خود بدان اشاره کرد.

پس از اتمام سخنرانی نیز، زمانی به پرسش و پاسخ میان شرکت‌کنندگان و دکتر سیمونه کورسی اختصاص یافت.

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/panels-9.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/10/MSRT-REV04-n.png

با ما در ارتباط باشید …

021-88615889
021-89780758
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/ISC-Rev03.png