خبر سخنرانی دکتر دهقانی فیروزآبادی

در اولین روز از چهاردهمین کنفرانس ملی و دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری، دکتر دهقانی فیروزآبادی، معاون فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی به سخنرانی با عنوان «نوآوری با دست‌های خالی» و با محوریت توجه به کارآفرینی و لزوم هدایت فعالان حوزه فناوری و نوآوری به سمت حل نیازهای فناورانه کسب‌وکارهای خانگی و کوچک پرداخت.

دکتر فیروزآبادی در ابتدا با مروری بر تحول دانشگاه‌های کشور از تمرکز بر آموزش و تربیت نیروی انسانی (نسل 1) به تربیت پژوهشگران در حوزه‌های مختلف (نسل 2)، لزوم حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل 3 به عنوان دانشگاه‌های کارآفرین را مطرح نموده و با اشاره به دولتی بودن فضای آموزش عالی در کشور بیان کرد که بسیاری از دانشگاه‌های ایران در قالب‌های مدیریتی نسل 1 و 2 باقی مانده‌اند. وی در ادامه با انتقاد از تمرکز بیش از حد جامعه علم و فناوری بر برخی حوزه‌های خاص که عمدتا مبتنی بر خدمات هستند، ضرورت شناسایی مسائل و مشکلات کشور، نیازهای فناورانه کسب‌وکارهای کوچک و خانگی و هدایت جریان فناوری و نوآوری به سمت ارزش آفرینی در این زمینه‌ها را مطرح نمود.

این سخنرانی با اشاره به برنامه عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی در شکل‌دهی سراهای نوآوری و هدایت دانشگاه‌ها به سمت تمرکز بر توسعه فناوری و نوآوری در حوزه مورد نیاز مردم در شهرهای مختلف و همچنین طرح تحول در مدیریت دولتی دانشگاه‌ به منظور کاهش تصدی‌گری و افزایش تسهیلگری پایان یافت. پس از اتمام سخنرانی نیز، زمانی به پرسش و پاسخ مخاطبین اختصاص داده شد.

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/فیروز-ابادی.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/10/MSRT-REV04-n.png

با ما در ارتباط باشید …

021-88615889
021-89780758
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/ISC-Rev03.png