در اولین روز از دهمین کنفرانس بین المللی و چهاردهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری، آقای دکتر رابرت فال،مدیر ارشد تحقیقات و پژوهش های مرکز مدیریت فناوری مؤسسهCUED دانشگاه کمبریج انگلستان، در رابطه با مفهوم نقشه راه فناوری و زمان های نامشخص و نامفهوم و نامعلوم سخنرانی داشتند.

آقای دکتر فال، در ابتدا با معرفی مبانی مفهوم نقشه راه فناوری، به معرفی این مفهوم به عنوان ابزاری برای توسعه استراتژی های فناوری اشاره نمودند. از آنجایی که نقشه راه به برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می پردازد و در زمان های آینده، عدم قطعیت بسیار می تواند افزایش یابد، لذا این ابزار کاملا متناسب با شرایط عدم قطعیت می تواند کارکردی و مفید باشد.

در ادامه ایشان با اشاره با سازمان یونیدو به عنوان یکی از باسابقه ترین افرادی که در این زمینه تعداد قابل توجهی نقشه راه تدوین و توسعه داده اند، به مثال هایی از شرایط عدم قطعیت و ناپایداری که در زمان های گذشته نیز رخ داده است، به مثال همه گیری ویروس ابولا اشاره کردند. به دلیل شباهت هایی که در استراتژی ها و برنامه های دولت ها برای این دوران اتخاذ شده است، می توان از تجربیات دولت ها و سیاستگذاران سال های گذشته استفاده نمود.

در پایان حضار با ارسال سوالات و نظرات خود، به صورت پرسش و پاسخ به تبادل نظر پرداختند.

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/panels-4.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/10/MSRT-REV04-n.png

با ما در ارتباط باشید …

021-88615889
021-89780758
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/ISC-Rev03.png