خانم مارینا رنگا، مسئول کمیته سیاست‌گذاری در مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا و دانشیار نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه ورشو لهستان، در سخنرانی خود تحت عنوان “حمایت از نوآوری منطقه‌ای و توسعه فناوری از طریق تخصصی سازی هوشمند”، به بیان درس‌ها و تجربه‌هایی که به‌واسطه پروژه‌ای که در زمینه تخصصی سازی هوشمند در اروپا با همکاری کمیسیون اروپا در کشورهای مختلف اروپایی انجام شد، پرداختند. خانم رنگا در سخنرانی‌شان ابتدا به مفاهیم و کاربردهای تخصصی سازی هوشمند پرداختند. ازنظر خانم رنگا، تخصصی سازی هوشمند نوعی سیاست‌گذاری نوآوری منطقه‌ای است که مناطق مختلف را تشویق می‌کند تا در حوزه‌های اولویت‌دار خود، از طریق ایجاد تغییرات ساختاری نوآورانه و فناورانه، به مزیت رقابتی قابل‌اتکا دست یابند. این فرایند در عمل مراحل مختلفی دارد که ابتدا می‌بایست پروژه‌های اولویت‌دار را برای توسعه شناسایی کرد. سپس مشارکت استراتژیک بین بازیگران مدل مارپیچ چهارگانه برای تعریف چشم‌انداز مشترک برای نوآوری منطقه‌ای و فرصت‌های بازارهای نوظهور را بررسی کرد. درنهایت در خصوص سرمایه‌گذاری استراتژیک در مناطق رقابتی و تطابق قدرت تحقیق و توسعه با نیازهای تجاری تصمیم‌گیری کرد و در خصوص استفاده از منابع مالی و زیرساختی اتحادیه اروپا متناسب با نیازهای منطقه‌ای برنامه‌ریزی کرد. خانم رنگا اذعان داشتند که طی سالیان اخیر توجه ویژه‌ای به موضوع تخصصی سازی هوشمند در کمیسیون اروپا شده و سرمایه‌گذاری‌هایی زیادی در این حوزه انجام‌شده است. خانم رنگا سپس به درس‌هایی که طی پیاده‌سازی این پروژه در کشورهای مختلف اروپا آموختند و موانع و چالش‌هایی که با آن‌ها روبه‌رو شدند پرداخت و درنهایت بررسی کردند که آیا تجربه پیاده‌سازی سیاست‌های استراتژیک اروپا درزمینه تخصصی سازی هوشمند و حمایت از نوآوری‌های منطقه‌ای می‌تواند برای سیاست‌های نوآوری ایران الهام‌بخش باشد یا خیر.

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/panels.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/10/MSRT-REV04-n.png

با ما در ارتباط باشید …

021-88615889
021-89780758
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/ISC-Rev03.png