سخنرانی پروفسور مامو موچی
در دومین روز از چهاردهمین کنفرانس ملی و دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری، پروفسور مامو موچی، مدیر پژوهش حوزه مطالعات نوآوری در دانشکده علوم مدیریت دانشگاه تیشوان آفریقای جنوبی، به سخنرانی با عنوان «مدیریت نوآوری در مواجهه با بحران» پرداخت.
پروفسور موچی، در ابتدا پس از اشاره به بحران‌های کلانی همچون پاندمی کووید 19، تغییر آب و هوای جهانی، فقر بی‌پایان، بیکاری و نابرابری بیان کرد که برای مواجهه با این چالش‌ها، منابع دانشی بسیار حیاتی در قالب دانش بومی در آفریقا مورد بررسی و تعمق قرار نگرفته‌ و لازم است میراث دانش بومی قوی و میراث معنوی غنی آفریقا در دانش علمی موجود در سایر بخش‌های جهان ترکیب شود و نظام نوآوری آفریقا، تنها تقلیدی از نظام‌های ملی نوآوری کشورهای پیشرفته نباشد.
پروفسور موچی در ادامه بر لزوم بازتعریف مفهوم نوآوری جهت پاسخ‌گویی به چالش‌هایی که جهان با آن مواجه است تأکید کرد و به طور خاص، توسعه آفریقای پساکرونا را مستلزم شکل‌گیری سیستم نوآورانه و کارآفرینی اجتماعی آفریقایی که از تمرکز کامل بر معیارهای تجاری آزاد شده و با دخیل نمودن معیارهای بهداشت و سلامت و معیارهای اجتماعی به سمت کسب دستاوردهای یکپارچه و ملموس اجتماعی، زیست محیطی، دانشی و اقتصادی حرکت می‌کند دانست.

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/instagram-post-8.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/10/MSRT-REV04-n.png

با ما در ارتباط باشید …

021-88615889
021-89780758
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/ISC-Rev03.png