پنجمین نشست تخصصی با موضوع “نهاد وقف و اکوسیستم دانش‌بنیان، توسعه فناوری یا افزایش بهره‌وری” با حضور نمایندگانی از معاونت علمی‌و‌فناوری ریاست‌جمهوری، سازمان اوقاف و امور خیریه، اساتید دانشگاهی، و جهاد دانشگاهی برگزار شد.
در این نشست موضوع همراهی متولیان وقف با زیست‌بوم دانش‌بنیان مورد بحث‌وبررسی قرارگرفت و چالش‌هایی که به هر نحوی مانع شکل‌گیری این همکاری‌ها و تعاملات می‌شوند، مورد بررسی قرارگرفت.
از مهم‌ترین عناوین مطرح‌شده می‌توان به ماهیت ریسک‌گریز سرمایه‌گذاری، مخصوصاً از نوع وقف، مدل ذهنی، معیارها و ویژگی‌های افراد خیر و وقف‌کنندگان، و همچنین در سوی مقابل ماهیت همراه با مخاطرات بالای علم و فناوری و نرخ بازگشت سود پایین کسب‌وکارهای مبتنی بر نوآوری اشاره نمود که با مدیریت صحیح می‌توان پیوند اثربخشی بین این دو نهاد بازیگر ایجاد نمود.
طی این نشست، به نمونه‌های موفقی که با راهبری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، سازمان اوقاف، و یا جهاد دانشگاهی با هدف تسهیل این فرآیند زیرساخت‌سازی و نیز توسعه‌ای صورت گرفته‌است، اشاره شد. در ادامه از نوآوری‌های بخش خصوصی که به عنوان قطب، به جمع‌آوری اطلاعات سرمایه‌گذاران، سرمایه‌پذیران و طرح‌های نوآورانه پرداخته و به تسهیل ارتباط و همچنین با ارزیابی و کمک به اصلاح و بهبود مدل‌های کسب‌وکار می‌پردازند، به عنوان تسریع‌کنندگان دستیابی به اهداف توسعه علم و فناوری از طریق وقف یاد نمودند.

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/پانل-تخصصی-10.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/10/MSRT-REV04-n.png

با ما در ارتباط باشید …

021-88615889
021-89780758
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/ISC-Rev03.png