برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس همزمان با هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری


https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/01/Asialics2018-0002.jpg

چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس همزمان با هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری با محوریت ” یادگیری فناورانه، نوآوری و هم پایی در بستر تعاملات بین المللی” در تاریخ 7 الی 9 شهریور ماه در مدت زمان سه روز برگزار گردید:
صبح روز اول کنفرانس(افتتاحیه کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری) با سخنرانی آقایان دکتر منوچهر منطقی(رییس کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری و رییس انجمن مدیریت فناوری ایران)، دکتر عباس علی آبادی(مدیر عامل گروه مپنا)، دکتر علی ملکی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف) آغاز گردید:
• دکتر منوچهر منطقی( خیر مقدم، معرفی و آمار علمی – اجرایی کنفرانس)
و در ادامه پانل های تخصصی به موازات هم از سازمان ها و شرکت ها برگزار گردید:
• بانک پاسارگاد ( تجربه ای متفاوت از مواجهه با ICT ) تجربه بانک پاسارگاد در شکل دهی فناپ
• مرکز استاندارد دفاعی ایران( نقش استاندارد سازی در هم پایی فناورانه)
بعد از ظهر روز اول کنفرانس با آغاز اختتامیه پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری آغاز شد و به موازات مراسم اختتامیه با برگزاری دو پانل تخصصی توسط شرکت های فناپ و بانک قرض الحسنه رسالت برگزار گردید:
روز دوم کنفراس( افتتاحیه آسیالیکس) با سخنرانی آقایان دکتر ابراهیم سوزنچی( عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف)، اینتراکومنرد پاتاراپونگ( رییس کمیته علمی آسیالیکس) آغاز شد:
و در ادامه دو پانل تخصصی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و ارائه 24 مقاله شفاهی به موازات هم در بعد از ظهر روز دوم کنفرانس برگزار گردید:
• معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ( توسعه اکوسیستم نوآوری و بستر های نهادی آن)
روز سوم کنفرانس با ارائه 18 مقاله شفاهی در چهار سالن، به موازات هم آغاز و با برگزاری دو پانل تخصصی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ادامه یافت و در پایان، مراسم اختتامیه با سخنرانی دکتر سوزنچی و دکتر کونگ را لی درباره آمار و شرایط برگزاری چهاردهمین کنفرانس اسیالیکس و اطلاعاتی در مورد زمان و مکان پانزدهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس آغاز و از سازمان ها و شرکت های حامی و برگزار کنندگان پانل های تخصصی و از نویسندگان چهار مقاله برتر تقدیر به عمل آمد.
برترین مقاله (نویسنده غیر ایرانی)موتوکو کاوانا:TECHNOLOGICAL CAPABILITY BUILDING OF RUBBER MANUFACTURING INDUSTRY IN MALAYSIA
برترین مقاله(نویسنده غیر ایرانی)فنسوری ایوازاکی: UNDERSTANDING THE STRENGTH OF THE SME INTERNATIONALIZATION THE CASE STUDY OF JAPANESE APPAREL AND ACCESSORY INDUSTRIES
برترین مقاله دانشجوی PHD(سعید روشنی): EVOLUTION OF INNOVATION SYSTEM LITERATURE: EXAMINING THE INTELLECTUAL BASES AND EMERGING TRENDS
برترین مقاله(نویسنده ایرانی) زهرا محمد هاشمی: THE FUNCTIONS OF INTERMEDIARY ORGANIZATIONS In INNOVATION PROCESS: CASE OF  SCIENCE  AND TECHNOLOGY PARK