سخنرانی کلیدی
فرزین فردس
مهندس فرزین فردیس، نائب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در سخنرانی خود با عنوان “نوآوری تحمیلی، کاتالیزور نوآوری‌های برد-برد”، به تشریح مفهومی به نام نوآوری‌های تحمیلی پرداخت.
ایشان نوآوری‌های تحمیلی را یکی از مسائل اجتناب‌ناپذیر و تحمیلی، مانند موضوعاتی نظیر جنگ و محدودیت‌های ناشی از کرونا، دانست که به واسطه فشارهای افراد، سازمان‌‌ها و کنوانسیون‌های ملی و بین‌المللی بر شرکت‌ها و الزام آنها به توسعه نوآوری ایجاد می‌شود. توسعه خودروهای الکتریکی و فناوری‌های وابسته به آن نمونه‌ای از نوآوری تحمیلی است که بر اثر فشارهای در خصوص کاهش آلودگی هوا توسعه پیدا کرده است.
مهندس فرزین فردیس در ادامه به بیان دلایل توسعه نوآوری، از جمله عوامل انسانی به عنوان عامل ایجاد نوآوری تحمیلی و معرفی انواع ذینفعان غیر بازاری که بر فرآیند توسعه اینگونه نوآوری تأثیرگذار هستند پرداخت. معرفی 4 نوع از نوآوری، شامل نوآوری تحمیلی، نوآوری برد برد، نوآوری خود به خود و نوآوری بازار محور که در اثر ترکیب دو عامل فشار ذی‌نفعان غیر بازاری و مشوق‌های کسب‌وکار ایجاد می‌شود از دیگر مواردی بود که مورد طرح قرار گرفت.
در انتها، ایشان به جالی خالی نوآوری تحمیلی در ایران و نقش پررنگ نهادیی مانند سازمان استاندارد، قانونگذاران، سندیکاها، تشکل‌ها و اتاق بازرگانی در توسعه این نوع از نوآوری در ایران اشاره کرد.

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/instagram-post-9.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/10/MSRT-REV04-n.png

با ما در ارتباط باشید …

021-88615889
021-89780758
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/ISC-Rev03.png