سخنرانی کلیدی
محمدرضا آراستی
دکتر محمدرضا آراستی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در سخنرانی خود تحت عنوان “تلاش دانشگاه صنعتی شریف برای گذار از شرایط عدم قطعیت با تکیه بر برنامه راهبردی”، به بیان جزئیات برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی شریف و مسائل پیرامون آن پرداخت.
دکتر محمدرضا آراستی، با تأکید و تکیه بر دو اصل لزوم تطبیق دانشگاه‌ها با شرایط تلاطم و اهمیت دوچندان برنامه‌ریزی راهبردی در شرایط تلاطم و عدم قطعیت، چهار تحول صنعتی در دنیا و تأثیر آنها بر کسب‌وکارها، حوزه‌های فناورانه و دانشگاه‌ها را شرح داد. ایشان با بیان جزئیات بیشتر در خصوص تحول صنعتی چهارم، به حوزه‌ها و رشته‌های دانشگاهی متأثر از این حوزه پرداخت و تفاوت این تحول با سایر تحول‌ها را تأثیر آن، نه تنها بر محتوای آموزشی، بلکه بر فرآیند آموزش دانست.
در ادامه، تفاوت‌های میان زنجیره ارزش و شبکه ارزش مورد طرح قرار گرفت و 4 کلان‌روند حوزه آموزش که دانشگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد تشریح شد. بیان تاریخچه مرکز برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه صنعتی شریف، مضامین این برنامه‌ریزی و بررسی آمار مرتبط با دانشگاه صنعتی شریف، که نشان‌دهنده ارتقاء عملکرد این دانشگاه از حیث جوانب مختلف در سال‌های اخیر می‌باشد، از دیگر مواردی بود که در این سخنرانی بدان پرداخته شد.
پس از اتمام سخنرانی نیز، زمانی به پرسش و پاسخ میان شرکت‌کنندگان و دکتر محمدرضا آراستی اختصاص یافت.

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/instagram-post-4.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/10/MSRT-REV04-n.png

با ما در ارتباط باشید …

021-88615889
021-89780758
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/ISC-Rev03.png