در یکی دیگر از سخنرانی‌های کلیدی اولین روز از چهاردهمین کنفرانس ملی و دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری، مهندس مرآتی، هم‌بنیانگذار و معاون مدیرعامل در امور فنی شرکت پویندگان راه سعادت، تجربه این شرکت در زمینه مدیریت متوازن نوآوری در دوره کرونا و افزایش سریع ظرفیت تولید ونتیلاتور به سفارش دولت را با مخاطبین کنفرانس به اشتراک گذاشت.
مهندس مرآتی ضمن اشاره به اینکه موفقیت شرکت‌ها در مواجهه با تلاطم‌های محیطی، تنها با مدیریت تحقیقات و تمرکز بر جنبه‌های فنی امکان‌پذیر نیست، بر لزوم مدیریت متوازن نوآوری به معنی رشد متوازن همه ارکان مدیریتی سازمان تأکید کرد. وی تجربه شرکت پویندگان راه سعادت در افزایش قابل توجه ظرفیت تولید ونتیلاتور طی بازه زمانی 4 ماهه را مرهون رشد متوازن در ارکان مختلف سازمان از جمله مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار، خرید و تدارکات، مدیریت تحقیقات، فروش صادراتی، ارتباط با مشتری، تعامل با نهادهای حکومتی و شبکه همکاران و آینده‌نگری دانست.

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/panels-10.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/10/MSRT-REV04-n.png

با ما در ارتباط باشید …

021-88615889
021-89780758
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/ISC-Rev03.png