عنوان سخنرانی

STI Policy Review of I.R. Iran

17 آذر سال 1395
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Michael-Lim-international-technology-management-conference-in-iran-160x160.jpg

مایکل لیم

—————-

مباحث بررسی شده در این سخنرانی


  • The STIP Review content
  • Major progress since 2005
  • Major challenges remain
  • Main STIP Review recommendations
  • Main recommendations
  • Oil and Gas
  • Biotechnology

دانلود فایل ارائهدانلود ویدیو – حجم: 35 مگابایت – 12 دقیقه

Loading the player…