سخنرانان کلیدی

تهران – آذر 97
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Mehrdad-Baghei-160x160.jpg
Mehrdad

Baghei

مهرداد بقایی، مدیرعامل شرکت رشد کیمیاگری (یک شرکت مشاوره و سرمایه‌گذاری در استرالیا است. او به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در زمینه استراتژی‌های رشد و طرح‌های کسب و کار مشاوره می‌دهد و تخصص ویژه‌ای در تدوین استراتژی سازمان‌های بزرگ و پیچیده دارد. او مدرس حوزه مدیریت و به‌طور خاص استراتژی رشد است و یکی از نویسندگان پرمخاطب نیویورک تایمز و مؤلف کتاب «کیمیای رشد» است. این کتاب یک نظام منسجم به شرکت‌ها برای دستیابی به فرصت‌های بالقوه رشد، بدون غفلت از عملکرد فراهم می‌کند. مهرداد بقایی، همچنین به‌عنوان یک شریک با تعدادی از سرمایه‌گذاران فناوری دره‌سیلیکون و همچنین تعدادی از نوآوران استرالیائی همکاری دارد.

کشور محل فعالیت

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Australia.png

مجموعه

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/logo-1-1.png

راه‌های ارتباطی