عنوان سخنرانی

روشی هوشمند برای باز کردن فرآیند نوآوری جهت توسعه فناورانه

17 آذر سال 1395
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2016/01/Mehdi-Bagherzadeh-6th-International-10th-National-Conference-On-Management-Of-Technology-02-160x160.jpg

دکتر مهدی باقرزاده

استادیار مدیریت نوآوری در دانشکده کسب و کار NEOMA، دپارتمان استراتژی و کارآفرینی  در فرانسه می باشد. ایشان دکتری خود را در رشته مدیریت نواوری در دانشکده کسب و کار ESADE به پایان رسانیده است. دکتر باقر‌زاده محقق مرکز تحقیقات نوآوری دیجیتالی باز در دانشگاه پوردو می باشد. تحقیقات ایشان عموما حول محور پویایی پروژه‌های نوآوری‌های باز و پروژه‌های مشارکتی نوآوری و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری می‌باشد. نتیجه تحقیقات دکتر باقر‌زاده در چندین مجله معتبر بین المللی به چاپ رسیده است و در کنفرانس‌های مهم بین‌المللی مانند کنفرانس آکادمی مدیریت DRUID و کنفرانس جهانی نوآوری باز ارایه گردیده است.

مباحث بررسی شده در این سخنرانی


  • نوآوری بسته در مقابل نوآوری باز
  • پذیرش نوآوری باز
  • بودجه نوآوری باز
  • تغییربودجه نوآوری باز
  • ارزش نوآوری باز
  • مکانیزم های حاکمیت نوآوری باز
  • مشکلات و ویژگی های پروژه های نوآوری باز
  • ترکیبی از مکانیزم ها
  • پیشنهاد های کلیدی برای مدیران اجرایی

دانلود فایل ارائهدانلود ویدیو – حجم: 59 مگابایت – 30 دقیقه

Loading the player…