https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/مسعود-زمانی-2-160x160.jpg

مسعود زمانی

معاون نوآوری و توسعه زیست بوم دیجیتال هلدینگ فناپ

مسعود زمانی دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و بیش از 18 سال است که در زیست‌بوم فناوری‌های پیشرفته کشور فعالیت می‌کند. این فعالیت‌های دامنه گسترده ای از توسعه فناوری، توسعه کسب و کار و سیاست‌گذاری را شامل می‌شود. عمده تلاشها و تمرکز مسعود در سالهای اخیر معطوف به شناخت تغییرات روندهای فناوری و ترویج آموخته‌هایش در این خصوص بوده است. وی در حال حاضر معاون نوآوری و توسعه زیست بوم دیجیتال هلدینگ فناپ است.

عنوان کارگاه

گزارش اقلیت؛ تحلیل نوآوری‌های فناورانه

دوشنبه 15 آذر 1400 | ساعت 9-12

هدف کارگاه


پیش‌بینی‌ناپذیری بیش از آن‌که یک تهدید باشد، یک فرصت و پتانسیل بشدت ارزشمند در دنیای امروز شده است، بخصوص برای کسب و کارهای نوپا و کارآفرینان. معرفت به چگونگی روند تغییرات فناوری و تغییرات محتمل در زیست‌بوم نوآوری کشور و جهان به ما کمک می‌کند تا ساختار ذهنی و البته کسب و کاری بسازیم که «Future Proof» بوده و از شرایط هیجان‌انگیز ولی خطرناک محیط فعلی، نهایت بهره را ببریم. در این کارگاه تلاش میکنیم نگرش مناسبی نسبت به فناوری‌های نمایی پیدا کرده و فهم نسبی به اینکه فناوری‌های نمایی چگونه کسب و کار، صنعت، زیست بوم و زندگی ما را متحول می‌کنند پیدا کنیم.


مباحث مورد بررسی در این کارگاه


  • رشد نمایی، دنیای نمایی
  • چرخه عمر فناوری‌های نمایی، مدل‌های کسب و کار نوین
  • دوقلوهای دیجیتالی و مدل کسب و کار
  • ارزش‌آفرینی در دنیای نمایی
  • سازمان‌های نمایی

ثبت نام در کارگاه

مشاهده کارگاه‌های دیگر
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Sponser-1.png

اسپانسر کنفرانس شوید

برند مجموعه خود را در بین بزرگان جامعه مدیریت فناوری و نوآوری شاخص نمایید.

حامیان کنفرانس


https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/توسعه-دانش-فردای-ایرانیان.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-شهید-بهشتی.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/logo-08.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-امیر-کبیر.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-علامه.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-تربیت-مدرس.png