https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/کیوان-جامه‌بزرگ-160x160.jpg

کیوان جامه‌بزرگ

معاون توسعه راهبردی فناپ و عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای

کیوان جامه بزرگ دانش آموخته مهندسی سیستم و بهره وری و در حال حاضر معاون توسعه راهبردی هلدینگ فناپ است. تدوین و اجرای راهبردهای رشد با تمرکز بر رویکردهای انسان محور، اکوسیستمی و الگوهای کسب و کاری پلتفرمی از جمله علاقمندیهای وی است.

عنوان سخنرانی

رهیافت‌گزینی برای رشد نمایی


هدف سخنرانیمباحث مورد بررسی در این سخنرانیثبت نام در کنفرانس

مشاهده سخنران‌های دیگر
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Sponser-1.png

اسپانسر کنفرانس شوید

برند مجموعه خود را در بین بزرگان جامعه مدیریت فناوری و نوآوری شاخص نمایید.

حامیان کنفرانس


https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/توسعه-دانش-فردای-ایرانیان.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-شهید-بهشتی.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/logo-08.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-امیر-کبیر.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-علامه.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-تربیت-مدرس.png