کارگاه مقدمه ای بر سیستمهای نوآوری و گذارهای پایدار

1400-09-14 0
-مقدمه-ای-بر-سیستمهای-نوآوری-و-گذارهای-پایدار.jpg

کارگاه” مقدمه ای بر سیستمهای نوآوری و گذارهای پایدار” توسط مدرس محترم جناب آقای دکتر بهبود برقعی، پژوهشگر ارشد موسسه تحقیقاتی RISE سوئد برگزار گردید. در این کارگاه ابتدا به مشکلات بغرنجی که امروزه پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد و نیازمند اتخاذ دیدگاه سیستمی در مطالعات نوآوری است، من جمله تغییرات آب و هوایی و زیست محیطی و…، اشاره شد و مثالهای جالبی از تجربیات کشورها در مدیریت پسماند ارائه گردید. هدف سیاست‌گذاران علم و فناوری در این زمینه، هدایت راهبردی نظام‌های مرتبط با فناوری به سمت توسعه و انتشار نوآوری‌های پایدار عنوان شد.
در ادامه رویکرد چند سطحی(multi-level perspective)، به عنوان اصلی‌ترین چارچوب مطالعاتی در زمینه گذارهای پایدار تشریح و توصیف شد و بیان شد که چگونه و تحت چه فرایندهایی شکل‌گیری کنام‌های فناورانه(technological niches) در صورت هدایت درست و یافتن پنجره فرصت مناسب، می‌توانند در تقابل با صنایع استقرار یافته، به ایجاد خط سیرهای جدید فناورانه منجر شوند.
در نهایت در مورد اهمیت یادگیری سازمانی در این زمینه گذارهای پایدار صحبت شد و فرایندهای یادگیری سازمانی، یعنی “تجمیع دانش” و “یکپارچه سازی دانش ” به عنوان عواملی که می‌توانند امکان نوآوری وسیع در سطح سیستم و فراتر از مرزهای دانش موجود فراهم ¬کنند معرفی شدند.


ارسال دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند