سخنرانان کلیدی

تهران – آذر 97
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/07/C-160x160.jpg

راه‌های ارتباطی

Iffet

Iyigun Meydanli

خانم میدانلی در حال حاضر مدیر نوآوری شرکت بین المللی Farplas بوده و مسئولیت مدیریت فناوری و نوآوری و تحقیق و توسعه این شرکت را بر عهده دارد. Farplas یک شرکت تولید کننده پیشرو در زمینه تجهیزات و قطعات خودرو است که با کمپانی¬های معتبر خودروسازی دنیا همکاری می¬نماید. خانم میدانلی در فاصله سال های 2003 تا 2013، به عنوان مدیر تحقیق و توسعه شرکت آرچلیک با مسئولیت¬هایی همچون مدیریت پروژه، مدیریت تحقیق و توسعه، برنامه ریزی فناوری و نوآوری فعالیت کرده و در سال های 2014-2016 مدیر توسعه و نوآوری شرکت بین المللی آرچلیک بوده است. شرکت آرچلیک یک شرکت بین المللی تولید کننده لوازم خانگی برقی می باشد که لوازم خانگی خود را به بیش ۱۰۰ کشور دنیا صادر می‌نماید. شرکت آرچلیک چهارمین شرکت بزرگ لوازم خانگی در اروپا محسوب می‌شود که دارای 10 مرکز تحقیق و توسعه در چندین کشور و دارای بیش از 1000 نیروی انسانی متخصص و محقق می باشد.

کشور محل فعالیت

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Turkey.png

مجموعه

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/logo-farplas.png