کارگاه تخصصی «خلق هم ‌آوایی در سرمایه ‌های انسانی سازمان های چابک»

1400-09-16 0
WhatsApp-Image-2021-12-07-at-9.01.11-AM.jpeg

کارگاه تخصصی «خلق هم ‌آوایی در سرمایه ‌های انسانی سازمان های چابک» توسط نازلی ابراهیمی، مربی توسعه توانمندی های حرفه ای در تاریخ 15 آذرماه برگزار شد. در ابتدا به تاریخچه شکل گیری و شرح وظایف مرسوم واحد منابع انسانی در سازمان ها پرداخته شد. در ادامه به ضرورت رشد و پیشرفت واحد منابع انسانی منطبق با حرکت سایر واحدهای سازمان به سمت پروژه های فناورانه و نوآوری ها به منظور جلوگیری از معلولیت سازمان اشاره شد. همچنین مطرح شد، عارضه مذکور به سبب تغییر ماهیت کار در سازمان های فعلی، تغییرات سریع فناوری ها و نوآوری ها، افزایش سرعت کارها، تعداد فراوان ذینفعان و تغییر اولویت پروژه ها و به تبع آن ناهماهنگی واحد منابع انسانی با سرعت و اقتضائات نوآوری سازمان و نارضایتی کارکنان ایجاد می گردد. در ادامه بر ضرورت انجام موارد ذیل توسط واحد منابع انسانی در جهت ایجاد هم آوایی کارکنان و چابک سازی سازمان در حرکت به سمت تغییرات فناورانه و نوآورانه تأکید شد:
• ایجاد تعلق خاطر سازمانی با ایجاد معنا برای کارکنان؛
• لزوم تغییر نگرش به کارکنان از منابع انسانی به سرمایه انسانی و برنامه ریزی بلندمدت برای حفظ آنها؛
• تغییر تمرکز از وضع قوانین و چارچوب ها، ابلاغ آنها، شرح مشاغل و استخدام بر اساس آنها به ایجاد فرصت یادگیری و توسعه، آموزش، استقرار نظام کوچینگ، همکاری و سرعت در کارها؛
• تغییر نگرش از کنترل اوضاع به مشخص کردن زمین بازی و فراهم کردن امکان انتخاب و تسهیل بهتر شدن عملکرد کارکنان؛
• سازگاری سازمان با کارکنان در عوض الزام به سازگاری آنها با سازمان؛
• ایجاد فضای امن برای بیان ترس ها، تفکرها و دغدغه ها نسبت به تغییرات و ارائه بازخورد بمنظور کاهش مقاومت کارکنان؛
• تغییر ذهنیت کارکنان (توضیح چرایی ها و دادن فرصت پیدا کردن نحوه انجام کارها توسط خود کارکنان) برای کمک به پذیرش بهتر تغییرات، فناوری و نوآوری ها در عوض اتکای صرف به مدیریت تغییر (تعیین کارهایی که باید به منظور تغییر انجام شوند).
در بخش پایانی کارگاه نیز مفهوم چابک سازی سازمان ها با بررسی نمونه های موفق جهانی مانند ING، P&G، جانسون اند جانسون و IBM تشریح گردید.


ارسال دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند