https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/الهه-حصیری-160x160.jpg

الهه حصیری

مشاور و مدرس در حوزه OKR و BI

الهه حصیری، فارغ التخصیل MBA از دانشگاه صنعتی امیرکبیراست. ایشان در حال حاضر هم بنیان گذار و مدیر عملیات شرکت کار و کسب هستند. سابقه کاری ایشان به مسئول امورنماینگان شرکت های وب و سوپروایزر امور مشتریان شرکت دیوار بر میگردد. در حال حاضر دو کتاب در حوزه OKR و تحلیل کسب و کار BABOK چاپ کرده اند.
در حال حاضر نیز بعنوان مشاور و مدرس در حوزه OKR و BI در کنار سازمان های مختلفی مانند همراه اول، مپنا؛ شرکت ارتباطات زیر ساخت و … هستند.

عنوان کارگاه

پیاده سازی مدل اهداف و نتایج کلیدی در کسب و کار (OKR)

شنبه 13 آذر 1400 | ساعت 14:00 الی 17:00

هدف کارگاه


OKR به معنی اهداف و نتایج کلیدی، یک چارچوب مدیریتی است که برای تدوین اهداف و نتایج کلیدی سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در OKR اهداف به شما می‌گویند به کجا بروید، و نتایج کلیدی می‌گویند چگونه عملکرد خود را راستای رسیدن به مقصد اندازه‌گیری و مدیریت کنید. بسیاری از سازمان‌های بزرگ دنیا در حال حاضر از چارچوب OKR برای رسیدن به اهداف کلان سازمانی استفاده می‌کنند.


مباحث مورد بررسی در این کارگاه


  • تاریخچه okr
  • تعریف okr
  • تعریف هدف
  • تعریف نتیجه کلیدی
  • پیاده سازی okr

ثبت نام در کارگاه

مشاهده کارگاه‌های دیگر
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Sponser-1.png

اسپانسر کنفرانس شوید

برند مجموعه خود را در بین بزرگان جامعه مدیریت فناوری و نوآوری شاخص نمایید.

حامیان کنفرانس


https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/توسعه-دانش-فردای-ایرانیان.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-شهید-بهشتی.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/logo-08.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-امیر-کبیر.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-علامه.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-تربیت-مدرس.png