مهمان ویژه ازکشور ایتالیا

17 آذر سال 1395
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Dr.-Sabrina-Corrieri-6th-International-10th-National-Conference-On-Management-Of-Technology-160x160.jpg

دکتر سابرینا کوری یری

مدیریت چندین شرکت خصوصی، عضو کمیته ارزیابی نتایج تحقیقات و انتقال فناوری(CVRTT)، مسئول پیشتیبانی، ایجاد و توسعه شرکت های نوآورانه، فناوری محور، زایشی و استارتاپ، عضو تیم پارک علمی Vergata Science Park به منظور  پشتیبانی از فعالیت های انتقال فناوری و موسسات تحقیق و توسعه و همچنین عضو هیات مدیره شبکه نتوال.

تخصص

انتقال فناوری، مدیریت نوآوری، اعتبار سنجی ایده ها و ارزیابی پروژه­های کسب و کار و انجام پروژه هایی که با هدف انتقال نتایج تحقیقات به بازار است.