https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Dr.-Mohammadreza-Arasti-160x160.jpg

دکتر محمدرضا آراستی

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف

محمدرضا آراستی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف است. وی مدرک دکترای خود را از دانشگاه پلی تکنیک گرونوبل در فرانسه اخذ کرده است. حوزه­های علاقه او در تدریس و تحقیق شامل مدیریت استراتژیک فناوری، مدیریت نوآوری و توسعه محصول جدید است. دکتر آراستی از بنیانگذاران و اولین رئیس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری در ایران است. وی از سال 1393 مرکزی را تحت عنوان CRiTIMIX برای پژوهش در زمینه مدیریت فناوری و نوآوری در سیستم های پیچیده صنعتی در دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی و تاکنون مدیریت کرده است. او همچنین مقالات زیادی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده و به بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ در صنایع مختلف در زمینه مدیریت فناوری به ویژه تدوین استراتژی فناوری مشورت داده است.

عنوان سخنرانی

دانش یا تکنولوژی؟ عامل اصلی بهبود عملکرد مالی و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها کدام است؟


هدف سخنرانیمباحث مورد بررسی در این سخنرانیثبت نام در کارگاه

مشاهده کارگاه‌های دیگر
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Sponser-1.png

اسپانسر کنفرانس شوید

برند مجموعه خود را در بین بزرگان جامعه مدیریت فناوری و نوآوری شاخص نمایید.

حامیان کنفرانس


https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/توسعه-دانش-فردای-ایرانیان.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-شهید-بهشتی.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/logo-08.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-امیر-کبیر.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-علامه.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2021/11/دانشگاه-تربیت-مدرس.png