سخنرانان کلیدی

تهران – آذر 98
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/07/B-160x160.jpg

راه‌های ارتباطی

Dr. Max von

Zedtwitz

دکتر مکس فون (متولد سوئیس) یک محقق بین‌المللی در زمینه تحقیق و توسعه نوآوری در کشورهای نوظهور است. او همچنین مدیر عامل GLORAD است، این مجموعه، یک شبکه تحقیقاتی با شعبه‌هایی در کشورهای چین، ایالات متحده، برزیل و اروپا است. آقای مکس فون، علاوه بر فعالیت‌های مشاوره‌ای خود، در دانشگاه‌های اروپا و چین است.
او در ابتدای مطالعه تحقیق و توسعه خود در چین، نظریه نوآوری معکوس و نوآوری در کشورهای در حال ظهور را پیشنهاد کرد. در این زمینه، او مدل‌های رشد سازمانی را برای واحدهای سازمانی طرح‌ریزی کرد و توانست جوایز مختلفی را در این خصوص دریافت کند.

کشور محل فعالیت

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Switzerland.png

مجموعه

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/1422847241.png

آثار:

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/11.jpeg

Internationales Innovations Management

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/index.jpeg

Managing Global Innovation

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/41SBIOJJuL._SX328_BO1204203200_.jpg

Leading Pharmaceutical Innovation


https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/415x03ONGL._SX347_BO1204203200_.jpg

Technologies- und Innovations management

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/515YdpDejL._SX342_BO1204203200_.jpg

International Management of Research and Development