سخنرانان کلیدی

تهران – آذر 98
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/mahdad-160x160.jpg

راه‌های ارتباطی

Dr. Maral

Mahdad

دکتر مارال مهداد درحال حاضر عضو هیات علمی گروه تجارت، مدیریت و سازمان(BMO) دانشگاه واگنینگن (wageningen) در هلند می باشند. ایشان محقق و مدرس در زمینه نوآوری و کارآفرینی هستند. ایشان دوره فوق دکتری خود را در زمینه مدیریت نوآوری در دانشگاه کپنهاگ گذراندند. و همچنین دکتری خود را در همین زمینه و روی موضوع تخصصی “نوآوری شراکتی دانشگاه و صنعت” از دانشگاه سانتانا (Sant Anna) اخذ نموده اند. از جمله تخصص های ایشان موضوعاتی از جمله نوآوری باز، نوآوری مشارکتی، اکوسیستم نوآوری در صنایع مختلف می باشد. مقالات دکتر مهداد در این زمینه در ژورنال های معتبر و کتاب های نوآوری مانند ژورنال “صنعت و نوآوری” ، ژورنال “تحقیق تجارت” ، ژورنال “مدیریت نوآوری”  و  سری کتاب “شناخت و نوآوری” به چاب رسیده است.

دکتر مهداد در حال حاضر عضو اصلی کمیته علمی و اجرایی کنفرانس بین المللی نوآوری باز WOIC و عضو پروژه های اروپایی و پروژه های مشاوره ای به عنوان محقق می باشد.

کشور محل فعالیت

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/netherland.png

مجموعه

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/w2.png