مهمان ویژه ازکشور ایتالیا

17 آذر سال 1395
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Dr.-Cristiano-Piani-6th-International-10th-National-Conference-On-Management-Of-Technology-02-160x160.jpg

دکتر کریستیانو پیانی

مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه Trieste ، مشاور در حوزه های مالکیت فکری، ثبت اختراع، راه اندازی شرکت‌های زایشی یا استارت اپ ها.

تخصص

مدیریت نوآوری، مالکیت فکری و انتقال فناوری به ­ویژه در صنایعی مانند راه اهن، مدیریت حمل و نقل، دستگاه های پزشکی ، بیماری های عصبی، هوافضا و ماهواره