سخنرانان کلیدی

تهران – آذر 97
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/07/A-160x160.jpg

راه‌های ارتباطی

Dr. Christopher L Tucci

پروفسور توچی در حال حاضر استاد مدیریت تکنولوژی دانشگاه (EPFL) در لوزان سوئیس و مدیرگروه بخش استرانژی و نوآوری شرکت ها می باشند. ایشان دکتری خود را در رشته مدیریت از موسسه فناوری ماساچوست اخذ نموده است. از جمله تخصص های اصلی آقای توچی در خصوص تغییرات تکنولوژیکی و تاثیرات آن می باشد. همچنین ایشان در حال بررسی این موضوع است که چگونه تغییرات تکنولوژیکی بوجود آمده توسط اینترنت، بر شرکت ها در صنایع مختلف تاثیر می¬گذارد. پروفسور توچی نویسنده همکار کتاب “توسعه سرمایه گذاری مبتنی بر علم استراژی ها و مدل های کسب و کار اینترنتی” بوده و مقالات ایشان در ژورنال های معتبری همچون ژورنال های “آکادمی مدیریت”، “مدیریت استراتژیک”، ” ژورنال علم مدیریت”و مجلات IEEE در مورد مدیریت مهندسی”، “ژورنال سیاست تحقیق”، “کارآفرینی استراتژیک”، و ژورنال “مدیریت نوآوری محصولات” به چاپ رسیده است. پروفسور توچی در حال حاضر مدیر بخش مدیریت فناوری و نوآوری مجلات IEEE در بخش مدیریت مهندسی و عضو هیئت تحریریه بخش علم سازمان می باشد. ایشان در سال 2004، به مدت 5 سال مدیریت بخش آکادمی مدیریت فناوری و نوآوری (TIM) و رئیس هیئت مدیره این بخش در سال 2007 را بر عهده داشتند. در سال 2010 ایشان به عنوان مدیر بخش کارآفرینی و استراتژی جامعه مدیریت استراتژیک فعالیت داشته است.

کشور محل فعالیت

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Switzerland.png

مجموعه

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/download-3-160x84.png

آثار:

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/51r4vT-vu8L._SX327_BO1204203200_.jpg

Nurturing Science-based Ventures: An International Case Perspective

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/index9.jpeg

Social Comparisons and Cooperative R&D Ventures

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/index-1.jpeg

Internet Business Models and Strategies


https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/115UsR1On-L._BO1204203200_.jpg

Internet business models and strategies

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/41tC39JdIAL._SX331_BO1204203200_.jpg

Social Comparisons and Cooperative R& D: Ventures

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/index-2.jpeg

Internet Business Models and Strategies