مهمان ویژه ازکشور ایتالیا

17 آذر سال 1395
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Dr.-Azar-Gholami-Shangolabad--160x160.jpg

دکتر آذر غلامی

(ایرانی-ایتالیایی)

ایشان در حال حاضر در مرکز Città della Scienza ایتالیا و در برنامه علم، فناوری و نوآوری ایتالیا-چین همکاری می­کنند. این پروژه، در خصوص همکاری دو جانبه در حوزه های علمی و فناوری دو کشور ایتالیا و چین می باشد که با مشارکت وزارت آموزش، دانشگاه و تحقیقات ایتالیا و وزارت علوم و فناوری چین در زمینه همکاری سیستم های نوآوری ایتالیایی با چین آغاز گردیده است.

تخصص

واردات و صادرات، دارای تجربه همکاری در زمینه تبادل نوآوری و فناوری با کشور چین