مهمان ویژه ازکشور ایتالیا

17 آذر سال 1395
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Dr.-Anna-Rita-Longhi-6th-International-10th-National-Conference-On-Management-Of-Technology-02-160x160.jpg

دکتر آنا ریتا لنگی

مسئول بخش بازاریابی و ارتباطات پارک علمی و فناوری رم، مسئول تعیین ارزش نتایج تحقیقات عمومی و مدیریت مراکز رشد شرکت­های نوآور، عضو کمیته بازاریابی و ارتباطات انجمن پارک های علمی و فناوری ایتالیا و همچنین هماهنگ کننده جایزه ملی نوآوری ایتالیا است.

تخصص

انتقال فناوری بین بخش خصوصی و دولتی، دارای تجربه همکاری در زمینه تسهیل فعالیت های شبکه سازی با نهادهای بین المللی و شرکت های صنعتی و همچنین نهاد های مالی، تحقیق و توسعه صنعتی، و اجرای پروژه های کسب و کار نوآورانه.