عنوان سخنرانی

بررسی نقشه جامع علمی و ضرورت اصلاح آن

17 آذر سال 1395
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/AliNaghi-Mashayekhi-160x160.jpg

دکتر علینقی مشایخی

رئیس و پایه گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دکترای مدیریت از دانشگاه MIT آمریکا، کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف


چکیده

شاخص‌های علم و فناوری کشور نشان می‌دهد که علم و فناوری مطابق هدف‌ها و انتظاراتی که در نقشه جامع علمی تعیین شده است پیشرفت نکرده است. یکی از دلائل عدم تحقق هدف‌ها نارسایی نقشه جامع به عنوان یک سند راهبردی است. د راین سخنرانی نارسایی های سند مذکور بررسی می‌شود. یکی از اشکالات ناشی از عدم پیوند هدف ها و راهبردهای نقشه جامع با هدف ها، راهبردها و چالش‌های توسعه کشور است. اشکالات دیگر تعداد زیاد الویت‌ها و راهبردهای تعیین شده در نقشه است. همه رشته‌ها از الویت برخوردار شده اند بطوریکه گوئی الویتی وجود ندارد. همچنین رشته‌های علمی بخاطر خود رشته‌ها الویت پیدا کرده اند نه بخاطر نقشی که در حل چالش های توسعه کشور می‌توانند ایفا کنند. جهت گیری های پژوهش و فناوری در رشته‌های علمی که از الویت برخوردار شده‌اند روشن نشده است. در نقشه جامع، اقدامات ملی متعددی تعریف شده است بدون آنکه برآوردی از منابع لازم و توازن با منابع موجود شده باشد. به علاوه سازکارهای رشد علم و فناوری در پیوند با اقتصاد مشخص نیست. بعد از نقدنقشه از زوایای مزبور، در پایان پیشنهادات اصلاحی برای بهبود نقشه جامع علمی ارائه می‌گردد.

مباحث بررسی شده در این سخنرانی


  • شاخص های عملکردی و پیشرفت علمی و تکنولوژی
  • ضرورت استراتژی و راه اندازی ساز و کارهای رشد و توسعه علم و تکنولوژی
  • الویت و راهبرد در نقشه جامع علمی
  • چارچوب توسعه استراتژی علم و تکنولوژی
  • ساز و کارهای توسعه علم و تکنولوژی

دانلود فایل ارائهدانلود ویدیو – حجم: 26 مگابایت – 15 دقیقه

Loading the player…