دکتر علی ملکی

عبور از حاشیه؛ حرکت در متن:
ضرورت تحول پارادایمی در سیاستگذاری اقتصاد دانش بنیان
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/05/Ali_Maleki-160x160.jpg

دکتر ملکی در حال حاضر قائم مقام پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و دبیر ستاد پایش و ارزیابی علم و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات، فناوری (عتف) می‌باشند. ایشان معاونت آموزش و مشاور مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی بوده و مسئولیت‌های علمی و اجرایی بسیاری را بر عهده داشته اند. دکتر ملکی مدرک دکتری مطالعات علم و فناوری را از دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی، دانشگاه ادینبرو، بریتانیا و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرای (MBA)، گرایش مدیریت فناوری را از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اخذ نموده است.


مباحث بررسی شده در این سخنرانی

7 شهریور 1396

 • تغییرات ساختاری به عنوان بن مایۀ فرآیند توسعه اقتصادی
 • سیاستگذاری علم و فناوری در اوج
 • پارادوکسنوآوری
 • تغییرات ساختاری: شاخص پیچیدگی اقتصادی در فضای محصولات
 • پارادوکساروپایی، پارادکسسوئد
 • سیاست‌های ایران
 • سیاست‌های صنعتی ایران
 • نگاهی به سیاست‌های تنبیهی کره جنوبی
 • پارادکس حکمرانی در کشورهای کمتر پیشرفته
 • ساختار نهادهای پژوهشی در ایران
 • سیاستگذاری در بستر حکمرانی ضعیف

دانلود فایل ارائه

دانلود ویدیو – حجم: 41 مگابایت – 32 دقیقه

Loading the player…