مهمان ویژه ازکشور ایتالیا

17 آذر سال 1395
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Dr.-Alessio-Polacchini-6th-International-10th-National-Conference-On-Management-Of-Technology-02-160x160.jpg

دکتر السیو پلاچینی

مسئول دقتر انتقال فناوری مرکز تومورشناسی موسسه ملی سرطان ایتالیا، ایشان در نوامبر 2015 موفق به کسب مقام زیست­شناس حرفه­ای در دانشگاه Terieste ایتالیا شده است. ایشان در مقام پست دکتری در واحد اجرایی آزمایشگاه سلولی و مولکولی کالبدشناسی اعصاب در Terieste ایتالیا فعالیت می­کند.

تخصص

انتقال فناوری، زیست فناوری، پزشکی و دارویی، بیماری های عصبی، بکارگیری فناوری­ های نوآورانه در زیست­شناسی مولکولی و خواص سلولی و مولکولی سرطان.