پایان نامه برتر

فراخوان انتخاب پایان نامه برتر

هفتمین دوره انتخاب پایان نامه برتر سیاستگذاری و مدیریت فناوری و نوآوری
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

با حمایت پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

فرم اطلاعات پایان نامه برتر 1400

آخرین مهلت ارسال پیشنهاده‌ها: 15 آبان 1400

ارسال مستندات به پست الکترونیک

IRAMOT2021@gmail.com

تمامی فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت فناوری و سیاستگذاری علم و فناوری می توانند برای انتخاب پایان نامه برتر کاندیدا شوند. کلیه فارغ التحصیلانی که تاریخ دفاع از پایان نامه شان از شهریور 1397 تا شهریور سال 1400 باشد، می توانند در دوره هفتم انتخاب پایان نامه برتر شرکت نمایند.

مدارک مورد نیاز:

  • تکمیل کاربرگ تقاضانامه در فراخوان (واقع در وبسایت کنفرانس)
  • ارائه یک نسخه از فایل PDF پایان نامه به طور کامل
  • ارائه فایل مقاله (مقالات) علمی و پژوهشی مستخرج از پایان نامه که در مجلات معتبر به چاپ رسیده یا پذیرش قطعی گرفته است.
  • فایل عکس متقاضی
  • تصویرگواهی دفاع از پایان نامه (حاوی امضای اساتید)
  • برندگان ادوار قبل امکان شرکت در مقطع مشابه را ندارند