پانل‌های تخصصی

چهاردهمین کنفرانس ملی و دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/khallag-1.png

عنوان نشست : نوآوری پیشران کلیدی صنایع خلاق


نهاد متولی: ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

زمان : پنجشنبه          15:55 – 17:25


https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/pazouheshkadeh-motaleat-fanavari-4.png

عنوان نشست :چگونگی مواجه حاکمیت با بیماری همه گیر کرونا؛ با تاکید بر راه حل های فناورانه


نهاد متولی: پژوهشکده مطالعات فناوری

زمان : پنجشنبه        9:00 -10:30        11:15 -12:45


https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/danesh-bonyan-3.jpg

عنوان نشست : بررسی ساز و کار توسعه همکاری های فناورانه بین صنایع و شرکت دانش بنیان


نهاد متولی: مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

زمان : چهارشنبه        17:30-19:00


https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/sherkat-melli-informatic-1.png

عنوان نشست : حضور صنعت بانکی در توسعه اکوسیستم نوآوری


نهاد متولی: حامی شرکت ملی انفورماتیک

زمان : چهارشنبه          12:00-13:30


حامیان

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/baloot-160x160.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/sherkat-melli-informatic-2-160x160.png
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/eghtesad-novin-160x160.png

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/pazouheshkadeh-motaleat-fanavari-4.png

عنوان نشست :نهاد وقف و اکوسیستم دانش بنیان: توسعه فناوری یا افزایش بهره‌وری


نهاد متولی: پژوهشکده مطالعات فناوری

زمان : پنجشنبه            12:00-13:30


https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/INIF-3.png

عنوان نشست :همکاری فناورانه شرکتهای دانش بنیان با دانشگاهها و موسسات پژوهشی: ملاحظات و چالشها


نهاد متولی: صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

زمان : پنجشنبه                13:35 -15:05

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/پنل-صندوق-13.9.99-13.35-15.15.jpg

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/anjoman-tolid-konandegan-bio-2.png

عنوان نشست : پیشرفت های بیوتکنولوژی ایران و تلاطم های محیطی


نهاد متولی:انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنواوژی پزشکی ایران

زمان : چهارشنبه        14:15-15:45

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/پنل-زیست-فناوری-12.9.99-14.15-15.45.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/10/MSRT-REV04-n.png

با ما در ارتباط باشید …

021-88615889
021-89780758
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/ISC-Rev03.png