تهران

راهنمای ارسال مقالات

17 آذر سال 1395
اقدامات لازم

قبل از ارسال مقالات


کاربران محترم جهت ارسال چکیده و اصل مقاله ابتدا باید با عضویت در وب سایت کنفرانس، برای خود حساب کاربری ایجاد نمایند.

پس از عضویت و ورود به وب سایت می‌توانید نسبت به ارسال اصل مقالات اقدام نمائید. تکمیل اطلاعات فیلدهای ستاره دار (*) الزامی است.


عضویت در سایت


قابل توجه

ارسال کنندگان مقالات


 •  پس از عضویت و ورود به وب سایت می‌توانید نسبت به ارسال اصل مقالات اقدام نمائید. تکمیل اطلاعات فیلدهای ستاره دار (*) الزامی است.
 • فایل اصل مقاله می‌بایست مطابق فرمت مصوب کمیته علمی کنفرانس تنظیم گردد. این مقالات باید در فرمت مایکروسافت ورد (2003 یا 2007) تنظیم شده و فقط و فقط از طریق وب سایت کنفرانس ارسال شده و از ارسال فایل به روش‌های دیگر یا در قالب‌های دیگر جدا خودداری شود. ذکر این نکته ضروری است که در پایان مقالات ارسالی به زبان فارسی درج چکیده به زبان انگلیسی با توجه به فرمت ذکر شده الزامی است.
 • همچنین نویسندگان باید مقاله کامل خود را در دو نسخه (یک نسخه همراه با نام نویسنده/نویسندگان و یک نسخه بدون ذکر نام نویسنده/نویسندگان) در قسمت مربوطه در وب سایت کنفرانس آپلود نمایند.
تذکر مهم به

نویسندگان مقالات


متاسفانه چندی است که برخی از افراد به اصول حرفه ای و اخلاقی در فضای علمی بی توجهی می نمایند و مقالات کپی و یا تکراری به کنفرانس ارسال می کنند. دبیرخانه کنفرانس همواره به این موضوع توجه ویژه داشته و اصالت تمامی مقالات را بررسی می نماید. در همین راستا و به منظور احترام به پژوهشگران کشور و ترویج فرهنگ صداقت و درستی در کار علمی از این پس در صورت بروز این گونه مسائل اسامی این افراد ضمن اعلام به مراجع ذیصلاح از طریق وب سایت کنفرانس افشا خواهد شد.

Abstract

Submision process

Quickly deploy strategic networks with compelling e-business. Credibly pontificate highly efficient manufactured products and enabled data.

01. Abstract Information

Please note that presenting authors of all accepted abstracts must register and pay the conference registration fee by the deadline for early registration.


02. Web Submission

Please note that presenting authors of all accepted abstracts must register and pay the conference registration fee by the deadline for early registration.


03. Oral and Poster Presentations

Please note that presenting authors of all accepted abstracts must register and pay the conference registration fee by the deadline for early registration.


About

FAQ

Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies.

 • Compatibility / Please read first
 • Roundtables and debates
 • Title and Abstract
 • Finalizing the submission
Compatibility / Please read first
Phosfluorescently engage worldwide methodologies with web-enabled technology. Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric “outside the box” thinking. Completely pursue scalable customer service through sustainable potentialities.Collaboratively administrate turnkey channels whereas virtual e-tailers. Objectively seize scalable metrics whereas proactive e-services. Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable internal or “organic” sources.
Roundtables and debates
Phosfluorescently engage worldwide methodologies with web-enabled technology. Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric “outside the box” thinking. Completely pursue scalable customer service through sustainable potentialities.Collaboratively administrate turnkey channels whereas virtual e-tailers. Objectively seize scalable metrics whereas proactive e-services. Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable internal or “organic” sources.
Title and Abstract
Phosfluorescently engage worldwide methodologies with web-enabled technology. Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric “outside the box” thinking. Completely pursue scalable customer service through sustainable potentialities.Collaboratively administrate turnkey channels whereas virtual e-tailers. Objectively seize scalable metrics whereas proactive e-services. Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable internal or “organic” sources.
Finalizing the submission
Phosfluorescently engage worldwide methodologies with web-enabled technology. Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric “outside the box” thinking. Completely pursue scalable customer service through sustainable potentialities.Collaboratively administrate turnkey channels whereas virtual e-tailers. Objectively seize scalable metrics whereas proactive e-services. Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable internal or “organic” sources.
 • Roundtables and debates
 • Title and Abstract
 • Compatibility / Please read first
 • Finalizing the submission
Roundtables and debates
Phosfluorescently engage worldwide methodologies with web-enabled technology. Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric “outside the box” thinking. Completely pursue scalable customer service through sustainable potentialities.Collaboratively administrate turnkey channels whereas virtual e-tailers. Objectively seize scalable metrics whereas proactive e-services. Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable internal or “organic” sources.
Title and Abstract
Phosfluorescently engage worldwide methodologies with web-enabled technology. Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric “outside the box” thinking. Completely pursue scalable customer service through sustainable potentialities.Collaboratively administrate turnkey channels whereas virtual e-tailers. Objectively seize scalable metrics whereas proactive e-services. Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable internal or “organic” sources.
Compatibility / Please read first
Phosfluorescently engage worldwide methodologies with web-enabled technology. Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric “outside the box” thinking. Completely pursue scalable customer service through sustainable potentialities.Collaboratively administrate turnkey channels whereas virtual e-tailers. Objectively seize scalable metrics whereas proactive e-services. Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable internal or “organic” sources.
Finalizing the submission
Phosfluorescently engage worldwide methodologies with web-enabled technology. Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric “outside the box” thinking. Completely pursue scalable customer service through sustainable potentialities.Collaboratively administrate turnkey channels whereas virtual e-tailers. Objectively seize scalable metrics whereas proactive e-services. Seamlessly empower fully researched growth strategies and interoperable internal or “organic” sources.
Abstract

Important notes

Quickly deploy strategic networks with compelling e-business. Credibly pontificate highly efficient manufactured products and enabled data.

Session chair guidelines

Please note that presenting authors of all accepted abstracts must register and pay the conference registration fee by the deadline for early registration.


Speaker Guidelines

Please note that presenting authors of all accepted abstracts must register and pay the conference registration fee by the deadline for early registration.


Audiovisual Policy

Please note that presenting authors of all accepted abstracts must register and pay the conference registration fee by the deadline for early registration.


Code of Conduct

Please note that presenting authors of all accepted abstracts must register and pay the conference registration fee by the deadline for early registration.