پیام رئیس کنفرانس


بی گمان یادگیری و نوآوری فناورانه در بنگاه ها، نقش موثری در خلق، توسعه و تجاری‌سازی فناوری در نظام ملی نوآوری ایفا می‌نماید و سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی کشورها را به عهده دارد. در عصر حاضر بیشتر بنگاه‌ها فعالیت‌های خود را با همکاری شبکه‌های بزرگ از مراکز تحقیق و توسعه و تامین کنندگان به انجام می‌رسانند که این امر در مسیر به‌ویژه در خصوص همکاری‌های فناورانه ایجاد نموده است. با توجه به اهمیت موضوع یادگیری و نوآوری فناورانه در شبکه بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ دانش بنیان، محور کنفرانس «تحولات فناورانه زیست‌بوم نوآوری و مدل‌سازی کسب و کارهای آینده» انتخاب گردید. این کنفرانس علاوه بر آن که بستری جهت شکل‌گیری همکاری‌های علمی فناورانه میان محققان، متخصصان ملی و بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری فراهم می‌آورد، زمینه‌ساز آشنایی با تجربه‌های ملی و بین المللی در این عرضه نیز می‌باشد.

انجمن مدیریت فناوری تلاش کرده است که با همکاری سازمان‌ها و نهادهای علمی و فناورانه ملی و بین‌المللی بتواند این کنفرانس را به‌عنوان رویداد بین‌المللی برجسته و شناخته شده در عرصه بین المللی تبدیل نماید. تحقق این امر سبب می گردد ارتقای مستمر دانش مدیریت فناوری و نوآوری را در کشور شاهد باشیم.

در پایان ضمن خوش آمد به تمامی مشارکت‌کنندگان در کنفرانس و قدردانی از حمایت سازمان‌های ملی و بین‌المللی در برگزاری کنفرانس، آرزوی بهره‌مندی از سخنرانی‌های کلیدی، مقاله‌های منتخب، مباحث پانل‌های تخصصی و تبادل تجارب ناشی از تعامل شرکت کنندگان در کنفرانس را دارم.