نقش نظام مالکیت فکری در گذار به سوی اقتصاد

1400-09-17 0
-هیزیروغلو.jpg

آقای دکتر عمر هیزیروغلو، در سخنرانی کلیدی با محوریت نقش مالکیت فکری در گذار به سوی اقتصاد تجربه مسیر توسعه کشور ترکیه به سمت نوآوری و تجاری سازی فناوری از طریق تأکید بر نظام مالکیت فکری را تحلیل و بررسی نمودند و در ادامه تحولات رخ داده را در این فرآیند تبیین نمود.

وی در ادامه مهم ترین عناصر تأثیرگذار بر فرآیند توسعه نوآوری کشور ترکیه را به شرح ذیل برشمردند: 1. ماهیت زمان بر این مسیر، که نیاز به صبر، پشتکار و ادامه مسیر همراه با امیدواری دارد؛ 2. لزوم فعالیت توأمان تمامی بازیگران و هم افزایی آنها در کنار یکدیگر؛ 3. شناسایی، تقویت و توجه بیشتر به قابلیت های دارای مزی رقابتی، که به عنوان عامل پیشران می تواند نقش آفرین باشد؛ 4. توجه به پیشروان نوآوری به عنوان ابزارهای محرک سایر بازیگران؛ 5. پیگیری امور در مقیاس جهانی، و آمادگی برای پیشروی در عرصه جهانی؛ 6. آماده­ سازی و تقویت منابع انسانی به عنوان عامل مهم و زیرساختی برای توسعه تمام اکوسیستم نوآوری؛ و در نهایت به عنوان هفتمین و آخرین عامل تعیین کننده این مسیر توسعه، به عامل تعیین ابزارهایی جهت تعیین شاخصه های عملکرد نوآوری پرداختند.


ارسال دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند