سخنرانی کلیدی پروفسور هانسن با معرفی یک رویکرد جدید به توسعه با عنوان اقتصاد بنیادین(foundation economy) صورت گرفت

1400-09-17 0
-هانسن.jpg

سخنرانی کلیدی پروفسور هانسن با معرفی یک رویکرد جدید به توسعه با عنوان اقتصاد بنیادین(foundation economy) صورت گرفت که برای مواجهه با بعضی چالش های رویکردهای سابق ایجاد شده است. پروفسور هانسن عمر شکل گیری این رویکرد، که خواستگاه آن اروپاست طولانی ندانست و گفت: این رویکرد مبتنی بر توسعه بعضی ارکان اقتصاد و صنایع خاص است، زیرا این صنایع قابلیت تاثیرگذاری روی توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تکثرگرایی و مساوات اجتماعی و در نهایت کمک به توجه به جنبه های پایداری زیست محیطی دارند. وی افزود: به نظر می رسد بعضی مناطق که مبتنی بر فناوریهای نوین، مناطق توسعه یافته تری هستند، وضعیت بهتری از لحاظ مساوات اجتماعی و حقوق دستمزد دارند و همچنین سبز ترند(از لحاظ زیست محیطی در وضیت پایدارتری هستند). پروفسور هانسن افزود: در مواجهه با چالش پایداری باید همزمان به طرف عرضه و تقاضای نوآوری توجه شود همچنین به جای سیاستهای منفرد به آمیخته های سیاستی نیاز داریم. وی با توجه به محدویت هایی که مطرح کرد، پیشنهادات برای مطالعات آتی در این زمینه عنوان نمود و افزود: با توجه به این که تاکنون مطالعات تجربی اندکی روی این رویکرد توسعه.ای صورت گرفته است، نیاز است در عمل این رویکرد بیشتر بررسی شود. نکته مهم قابل توجه دیگر از نظر وی این بود که اندازه این صنایع نیست که اهمیت دارد، بلکه ترکیب و یکپارچگی آنها با صنایع دیگر و صنایع مبتنی بر صادرات است، در واقع باید از تمرکز بر دوگانگی صنایع بنیادین و صادراتی فراتر رفت و به ترکیب بهینه دست یافت.

 


ارسال دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند