سخنرانی دکتر سید فرهنگ فصیحی

1400-09-17 0
-فصیحی.jpg

دکتر فرهنگ فصیحی ضمن تشکر و خیرمقدم به شرکت کنندگان حضوری و مجازی و تبریک پیشاپیش هفته پژوهش به نیابت از صنعت نفت، میزبانی پانزدهمین کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری در ماه‌های اولیه شکل‌گیری پارک نوآوری صنعت نفت را به فال نیک گرفت. وی در ادامه به تمرکز جدی صنعت اصیل نفت بر کسب‌وکارهای فناورانه، بهره‌مندی و پیشبرد جریان دانش‌بنیان در کشور با ایجاد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مدیریت‌های پژوهش و فناوری در شرکت‌های زیرمجموعه و به ویژه پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت اشاره کرد. دکتر فصیحی همچنین به لزوم برقراری پیوند بین جریانات عرضه و تقاضای علم، پژوهش و فناوری در اکوسیستم نوآوری کشور جهت اثرگذاری طرف عرضه فناوری و جریانات دانش‌بنیان بر اقتصاد کشور اذعان نموده و به رسالت پارک نوآوری نفت در این راستا اشاره داشت.
بر این اساس، ایشان به ضرورت ارائه مدلی به منظور ایجاد نگاه پیش‌فعال در تعریف دقیق مسائل صنعت نفت (همانند صنایع دفاعی و هسته‌ای) و همچنین کمک به شرکت‌های میانی زنجیره ارزش در شناسایی و استفاده از خدمات و محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مسائل صنعت نفت به عنوان طرف تقاضا در جریان کنفرانس حاضر اشاره نمود.