بوم مرز نوآوری به جای بوم سازگان نوآوری

1400-09-17 0
-سپهر.jpg

دکتر سپهر قاضی نوری، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری در ابتدا با اشاره به تاریخچه ­ای از مفاهیم رایج در فضای کسب ­و کار و کارآفرینی، به ارائه تعاریف دقیق ­تر مفاهیم بوم­ سازگان (اکوسیستم) و بوم مرزها (اکوتون) پرداخت.

وی در ادامه با تبیین عناصر، اجزا، و ویژگی ­های بوم ­سازگان و بوم ­مرزهای نوآوری، تفاوت ­های شاخص این دو مفهوم استعاری را برشمرد. وی همچنین افزود یکی از بارزترین ویژگی ­های بوم­ مرزها، وجود موجودیت ­های مشترک بین دو اکوسیستم با مرزها و فرآیندهای کاملاً متفاوت است که حیات و بقای آنها منوط به وجود شرایط مناسب در هر یک از اکوسیستم ­ها می ­باشد؛ که هر یک به صورت مجزا در حال فعالیت هستند.

به اعتقاد وی با هدف بهبود فضای نوآوری، با طراحی و پیاده­ سازی سیاست ­های توسعه بوم­ مرزهای نوآوری از جمله توسعه نهادهای میانجی، کارگزاری­های نوآوری، نیروی انسانی چند سو توان، دفاتر انتقال فناوری، و توسعه نوآوری باز می­ توان به تقویت و افزایش فضای مناسب برای توسعه بوم ­مرزها پرداخت.

دکتر سپهر قاضی ­نوری در انتها، برخی از اکوسیستم ­های نوآوری رایج در کشور را مورد بررسی قرار داده و فرآیندهای طراحی و پیاده ­سازی آنها را با مدل ­های منطبق بر مفهوم بوم­ مرز نوآوری مقایسه نموده و افزود، امید است با ارائه تئوری ­های جدید، منطبق بر ویژگی­ های فضای نوآوری کشور و دنیا، به دستاوردهای عملیاتی، کاراتر و متناسب با این فضا دست یابیم.